Sortium

Sortium is een in 2016 opgericht samenwerkingsverband van de subsidieadviesbureau’s Dynova Innovatieadvies, Prior Adviesgroep, Subsidieadviesbureau Raad & Daad en TRIAS. Met 30 deskundige adviseurs verspreid over het land biedt Sortium een landelijke dekking.

Logo Dynova
Logo Prior Adviesgroep
Logo Subsidieadviesbureau Raad & Daad
Logo TRIAS

Kennis, betere kansen, persoonlijke benadering en kwaliteit

Waarom kiezen voor Sortium

  • Van vele markten thuis. Binnen Sortium verband is kennis aanwezig over vele soorten subsidie- en financieringsregelingen in Nederland, zowel voor het bedrijfsleven als voor kennisinstellingen en overheden. Onze senior adviseurs hebben allen jarenlange ervaring in een breed scala aan subsidietrajecten. Ook kunnen zij bogen op een groot netwerk aan contacten bij de subsidieverstrekkers en ander stakeholders in subsidietrajecten zoals regionale investeringsmaatschappijen.
  • Voor betere kansen in Europa. Met de ervaring van de adviseurs van Sortium vergroot u de kans dat uw project slaagt in Europa
  • Persoonlijke benadering vanuit 5 vestigingen verspreid over Nederland. U krijgt een vaste adviseur als relatiebeheerder die uw subsidiebelangen behartigt.
  • Nadruk op kwaliteit. Wij gaan niet voor een snelle score maar vinden het van belang dat uw aanvraag kwalitatief en kwantitatief een goede weergave van uw project is. Daarnaast gaat onze begeleiding verder door veel aandacht voor een goede projectverantwoording nadat de subsidie is toegekend.

Sortium voorziet in een hiaat

Hiaat

Er is een hiaat in de deelname van Nederlandse MKB bedrijven in de Europese subsidieprogramma’s.

Bijvoorbeeld in het MKB – instrument van Horizon 2020. In 2014 waren er van de 2.666 subsidieaanvragen in Europees verband 108 ingediend voor Nederlandse MKB bedrijven. Een relatief laag aantal in vergelijking met andere Europese landen. Van de 108 Nederlandse aanvragen werden er slechts 4 goedgekeurd, dat wil zeggen een slagingspercentage van 5,8%.

Sortium wil slagingskansen vergroten

Samenwerken

In Sortium werken 30 subsidieadviseurs samen om de slaagkans van MKB bedrijven in regionale en nationale subsidieprogramma’s, maar ook Europese kaderprogramma’s zoals Horizon 2020, substantieel te vergroten door:

  • Uitwisselen en delen van kennis op het terrein van subsidies en projectfinanciering;
  • Zoeken naar geschikte partners in bedrijfsleven, in het onderwijs en bij kennisinstellingen;
  • Inbreng van technologische en sectorale kennis om de projecten op de juiste wijze te kunnen positioneren;
  • Samenwerking bij het aanvragen van subsidies;
  • Lobby bij overheden en EU.